Przydatne wyrażenia z czasownikiem tener.

Czasownik tener, to jeden z pierwszych czasowników, który poznajemy na lekcjach hiszpańskiego. Podstawowe znaczenie czasownika tener to oczywiście mieć, a jeden z pierwszych poznawanych przez nas dialogów to:

-¿Cuántos años tienes? (Ile masz lat)

-Tengo 25 años. (mam 25 lat)

Czasownik tener pojawia się jednak częściej w innych zwrotach wartych zapamiętania.

Na początek przypomnijmy sobie odmianę czasownika tener

Odmiana czasownika tener.

Odmiana czasownika tener w czasie teraźniejszym jest nieregularna, szczególną uwagę należy zwrócić na pierwszą osobę liczby pojedynczej (yo tengo) oraz na pojawiającą się wymiane samogłoski e na ie w drugiej i trzeciej osobie liczby pojedynczej (tú tienes, él tiene) oraz w trzeciej osobie liczby mnogiej (ellos tienen).

Posłuchaj odmiany czasownika tener

Czasownik tener pojawia się w wielu zwrotach, gdzie jego znaczenie jest dalekie od podstawowego.

Znaczenia czasownika tener:

1. Wyrażenie uczucia zimna i gorąca:

Tengo calor – jest mi gorąco

Tengo frío – jest mi zimno

No me gusta el verano porque tengo mucho calor.

María es muy friolera, siempre tiene frío.

2. Wyrażenie uczucia głodu i pragnienia:

Tengo hambre – jestem głodny /a

Tengo sed – jestem spragniony /a

¡Comamos! Qué tengo mucha hambre.

¡Mamá tengo sed! ¿Tienes un poco de agua?

3. Wyrażanie innych stanów:

Tengo sueño – chcę mi się spać

No he podido dormir en toda la noche, tengo mucho sueño.

Tengo miedo – boję się

Mi hermana pequeña tiene miedo de la oscuridad.

Tengo prisa – spieszę się

No puedo hablar contigo ahora, tengo mucha prisa.

4. Uważaj na siebie!

Czasownika tener używa się również w zwrocie tener cuidado, zazwyczaj zwrot ten pojawia się w formie trybu rozkazującego:

¡Ten cuidado! – Uważaj na siebie

5. Tener czyli mieć.

Warto zapamiętać zwroty z użyciem czasownika tener w jego podstawowym znaczeniu, wyrażenie te pokrywają się z wyrażeniami w języku polskim, dzięki czemu ich użycie powinno być dla nas stosunkowo łatwe.

Tener razón – mieć rację

Mi madre siempre tiene razón, no sé cómo lo hace.

Tener ganas de – mieć na coś ochotę

Tengo ganas de terminar mi trabajo y descansar.

Tener confianza – mieć zaufanie

Debemos tener confianza entre nosostros.

Tener paciencia – mieć cierpliwość

Me encanta nuestra profesora de español, es muy simpática y tiene mucha paciencia.

6. Mieć czy musieć?

Czasownik tener w połączeniu z que (tener que) oznacza musieć. Możemy zaobserwować tu analogię z językiem angielskim gdzie mieć to have zaś musieć to have to.

No puedo ir de fiesta esta noche, tengo que trabajar.

Los niños tienen que estudiar para el examen de mañana.

7. Inne przydatne wyrażenia z czasownikiem tener.

Tener en cuenta – mieć na uwadze

Hay que tener en cuenta que para hablar bien español se debe practicar mucho.

Tener que ver – mieć coś wspólnego

No tengo nada que ver con este asunto.


Ćwiczenia z użyciem czasownika tener.

Chcesz trochę poćwiczyć? Spróbuj z naszymi interaktywnymi ćwiczeniami:

Powiązane artykuły