Rodzaj rzeczownika w języku hiszpańskim.

W języku hiszpańskim możemy wyróżnić rodzaj męski oraz rodzaj żeński rzeczownika. O rodzaju rzeczownika informuje nas rodzajnik: el / un w przypadku rodzaju męskiego oraz la / una w przypadku rodzaju żeńskiego.

Jak rozróżnić rodzaj rzeczownika w języku hiszpańskim?

Aby raz na zawsze opanować rozróżnienie rodzaju rzeczownika w języku hiszpańskim należy kierować się następującymi zasadami:

  1. Rzeczowniki zakończone na -o w większości przypadków są rodzaju męskiego, np. el gato, el teléfono, el libro

Wyjątki: la mano, la radio, la foto, la moto, la disco…

2. Rzeczowniki zakończone na spółgłoskę w większości przypadów są rodzaju męskiego, wyjątkami od tej reguły są rzeczowniki zakończone na końcówki:

-dad, – tad

la ciudad, la universidad, la verdad, la libertad, la actividad, la mitad, la voluntad…

-ud

la salud, la juventud, la solicitud, la actitud…

-ción, -sión

la nación, la acción, la habitación, la pasión, la expresión…

-z

la luz, la cruz, la nariz, la voz, la paz…

3. Rzeczowniki zakończone na -a w większoście przypadków są rodzaju żeńskiego, np. la casa, la puerta, la ventana

Wyjątki:

Rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na -a: el mapa, el día, el sofá, el planeta…

Rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na -ema: el tema, el problema, el sistema, el dilema, el lema, el esquema, el poema…

Rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na -ama: el programa, el drama, el crucigrama…

Rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na -ma: el clima, el idioma, el fantasma, el aroma…

4. Rzeczowniki zakończone na -e mogą być męskie lub żeńskie, ich rodzaj należy zapamiętać.

La noche, la leche, el coche, el cine

Tworzenie rodzaju żeńskiego od rodzaju męskiego.

W przypadku rzeczowników żywotnych możemy utworzyć rodzaj żeński od rodzaju męskiego w następujący sposób:

  1. W rzeczownikach zakończonych na -o zamieniamy końcówkę na -a

el camarero – la camarera

el perro – la perra

2. Do rzeczowników zakończonych na spółgłoskę dodajemy końcówkę -a

el director – la directora

el escritor – la escritora

Wyjątki:

Rzeczowniki zakończone na -ista, mogą być rodzaju męskiego i żeńskiego

el periodista – la periodista

el dentista – la dentista

Rzeczowniki zakończone na -nte, mogą być rodzaju męskiego i żeńskiego

el estudiante – la estudiante

el cantante – la cantante

Wyjątki: el dependiente – la dependienta, el cliente – la clienta

Niektóre rzeczowniki tworzą rodzaj żeński dodając zupełnie inną końcówkę:

el actor – la actriz

el rey – la reina

el alcalde – la alcaldesa

Lub poprzez zupełnie inną formę rzeczownika.

el hombre – la mujer

el padre – la madre

Ćwiczenia

Powiązane artykuły

Odpowiedzi